Holiday Palace ออกมาจากใจ! แบร์ลุสโคนีเผยขายมิลานเพราะความรัก

Holiday Palace

ประธานสโมสรปีศาจแดงดำซึ่งกำลังโอนถ่ายอำนาจบริหารในมือให้เจ้าของใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มทุนจากประเทศจีนเชื่อมั่นว่ามิลานจะต้องก้าวหน้าขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคต

Holiday Palace ซิลวิโอ แบร์ลุสโคนี แสดงความเชื่อมั่นว่า เอซี มิลาน ภายใต้การดูแลของ ซิโน-ยุโรป สปอร์ต อินเวสต์เมนต์ เมเนจเมนต์ ฉางซิ่ง กลุ่มทุนจากประเทศจีน จะพาสโมสรหวนคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งได้

ทีมรอสโซเนรีเพิ่งยืนยันการเปลี่ยนถ่ายอำนาจการบริหารไปสู่ยุคใหม่ เมื่อกลุ่มทุนจากประเทศจีนตกลงซื้อหุ้นจำนวน 93.93% จากตระกูลแบร์ลุสโคนี พร้อมยืนยันว่าจะลงทุนสร้างทีมด้วยเงิน 350 ล้านยูโร ตลอด 3 ฤดูกาลข้างหน้า

ประธานสโมสรปีศาจแดงดำซึ่งกำลังโอนถ่ายอำนาจบริหารในมือให้เจ้าของใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มทุนจากประเทศจีนเชื่อมั่นว่ามิลานจะต้องก้าวหน้าขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคต

ซิลวิโอ แบร์ลุสโคนี แสดงความเชื่อมั่นว่า เอซี มิลาน ภายใต้การดูแลของ ซิโน-ยุโรป สปอร์ต อินเวสต์เมนต์ เมเนจเมนต์ ฉางซิ่ง กลุ่มทุนจากประเทศจีน จะพาสโมสรหวนคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งได้

ทีมรอสโซเนรีเพิ่งยืนยันการเปลี่ยนถ่ายอำนาจการบริหารไปสู่ยุคใหม่ เมื่อกลุ่มทุนจากประเทศจีนตกลงซื้อหุ้นจำนวน 93.93% จากตระกูลแบร์ลุสโคนี พร้อมยืนยันว่าจะลงทุนสร้างทีมด้วยเงิน 350 ล้านยูโร ตลอด 3 ฤดูกาลข้างหน้า